Om oss

InterAlia är ett företag utanför Kristianstad som fokuserar på produkter för linjära och roterande rörelser.

I våra egna välutrustade lokaler, eller med hjälp av våra samarbetspartners, kan vi göra all form av bearbetning och ytbehandling som kan behövas för att ta fram en produkt som passar även i de fall en standardlösning inte fungerar. På InterAlia ser vi kundanpassning som en möjlighet och hjälper gärna till med att ta fram en kundanpassad produkt. InterAlia har lång erfarenhet av just-in-time, kan-ban och sekvensleveranser och kan möta de flesta behov av rätt leverans i rätt tid. Mer information kan du hitta i vår produkt och företagspresentation!

Vår vision

InterAlia kan inte göra allt till alla, men vi kan göra mycket för utvalda kunder, något vi kallar partnerskap. InterAlia skall vara en komplett leverantör av standard och kundanpassade komponenter för linjära och roterande rörelser till utvalda samarbetspartners. Oavsett om det gäller standard eller kundanpassade produkter så skall InterAlia kunna bidra med know how, idéer och förslag på hur våra partners komponenter och produkter skall kunna bli bättre, enklare och mer kostnadseffektiva. InterAlia vill arbeta nära och långsiktigt med sina partners i en öppen relation.

Certifikat

InterAlia är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Samarbetspartners