Applikationer

Våra produkter används inom många olika områden för att förflytta, positionera och hantera de mest skilda saker. Några av de vanligaste applikationsområdena beskrivs nedan, men oavsett hur dina behov ser ut så är du välkommen att höra av dig.

Industriautomatisering

Till industrin levererar vi produkter till allt från robotar till enkla hanteringsutrustningar. Gemensamt för dessa är dock att konstruktörerna idag letar efter byggstenar snarare än att maskinerna konstrueras från grunden. Exempel på sådana byggstenar är linjära ställdon, linjärenheter, linjärlager, precisionställdon och skruvdomkrafter. Fördelen med dessa är garanterad funktion, enkelt montage och ofta finns en mängd tillbehör som underlättar och snabbar upp konstruktionsarbetet. Till dessa behövs ofta också planetväxlar, kopplingar och solenoider vilket vi också kan erbjuda.

Fordon och arbetsmaskiner

I transportfordon, anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner och andra typer av mobila maskiner är det nu mera vanligt att olika funktioner motoriseras. Exempelvis kan det gälla är att ställa in sitthöjden på en stol, reglera gaspådraget, ställa in klipphöjden på åkgräsklipparen eller öppna och stänga motorhuven på en traktor. Den typiska produktgruppen för detta är de linjära ställdonen, men även kul- och glidskruv eller skruvdomkrafter kan komma till användning.

Ergonomi

Genom att förbättra ergonomin i verkstäder och andra arbetsplatser kan man undvika att personalen får förslitningsskador. På samma gång kan man ofta också öka produktiviteten och säkerheten. Att installera lyfthjälpmedel som är enkla och säkra att hantera är ett viktigt område i detta arbetet, men att göra det möjligt att ställa in arbetshöjden på arbetsbänkar, skrivbord, maskiner och stolar är också en viktig del. Tömning av av tunnor, återvinningsbehållare och andra kärl är också sådant som kan förenklas och göras säkrare med hjälp av ergonomiska hjälpmedel. Ställdon, skensystem, linjärenheter, lyftpelare och skruvdomkrafter är produkter som är vanligt förekommande i denna typen av utrustningar.

Alternativ energiproduktion

Nya sätt att producera el skapar behov av nya tekniska lösningar för att bli effektiva och säkra. Vindkraftverk behöver till exempel kunna ställas i parkeringsläge och serviceluckor behöver kunna öppnas och stängas snabbt och enkelt. Solpaneler kan öka sin effektivitet markant om de kan följa solens gång och dammluckor behöver manövreras för att optimera flödet. Allt detta är typiska arbetsuppgifter för ställdon och skruvdomkrafter.

Hälso- och sjukvård

I utrustningar som används inom sjuk- och hälsovård och sjukvården används kulskruv, glidskruv, ställdon, linjärenheter, linjärlager och skruvdomkrafter i ökande grad. Man kan finna dessa produkter i allt från enkla patientlyftar till avancerade datastyrda röntgenutrustningar. Det finns till och med fjärrstyrda robotar som utför operationer.

Elektrifiering av hydrauliska och pneumatiska system

Genom att ersätta hydraul- eller pneumatikcylindrar med elektriska ställdon (linjära ställdon eller precisonställdon) så kan man få en billigare lösning både vad det gäller ingående komponenter, energikonsumtion och installationstid. Dessutom är de renare och enklare att reglera. Trenden har varit extra tydlig inom fordonsindustrin där det är önskvärt att plocka bort kompressorer, luft- eller oljetankar och de komplicerade rörinstallationerna. Men även inom industrin är trenden den att gå mot elektriska lösningar för en effektivare och enklare reglering, slippa de miljöproblem och den service som är förknippad med hydraulik eller pneumatik samt för att spara energi.