PRECISIONSSTÄLLDON FÖR AUTOMATISERINGS-UTRUSTNINGAR SAMT FÖR ERSÄTTNING AV PNEUMATISKA OCH HYDRAULISKA CYLINDRAR

Precisionsställdon är både snabbare, starkare och noggrannare än vanliga linjära ställdon och lämpar sig i många typer av automatiserings-
och produktionsutrustningar. De är också är utmärkta för att ersätta hydraulik- och pneumatikcylindrar i allehanda maskiner där fördelarna är bland annat högre prestanda, mindre inbyggnadsmått, enklare regleringoch lägre energiförbrukning förutom att man eliminerar högljudda pumpar och problemet med läckande rör och slangar.

• Last upp till 100 kN
• Slaglängd upp till 2 meter
• Hastighet upp till 2,5 m/s
• Klarar hårda miljöer
• Ställdon med ISO-mått som
  måttmässigt direkt kan ersätta
  pneumatikcylindrar
• Kan levereras med olika typer
  av montagesatser, växlar och motorer.

 

 

 

 

 

 

LINJÄRA STÄLLDONOlika ställdon

InterAlia erbjuder ett stort program av robusta ställdon för mobila applikationer i exempelvis jordbruks-, skogsbruks- och entreprenadmaskiner men även för enklare applikationer inom industri, hälsovård och kontor. För de mer avancerade applikationerna finns precisionsställdonen. Dessa är lämpade för mer krävande uppgifter inom industrin eller för att ersätta pneumatiska och hydrauliska cylindrar i maskiner och fordon.

• Finns för såväl DC eller AC matning

• Upp till 2 meter slag och 100 000 N last

• Lång livslängd

• Underhållsfria

• Många tillval och optioner

• Stora möjligheter till kundanpassning.

STÄLLDONSKATALOGER

» Thomson linjära ställdon - katalog

» Thomson Warner linjära ställdon - katalog

» Thomson Electrak HD - broschyr

» Thomson PC-series precisionsställdon - katalog

» Thomson Electrak Throttle - broschyr

» Thomson Max Jac - broschyr

» Thomson Whispertrak - katalog

» Thomson Mobile Off-Highway - broschyr

» Thomson DCG kontrollboxar för ställdon - flygblad

» Thomson precisionställdon - katalog

» Thomson precisionsställdon - broschyr

» Thomson Stepper Motor Linear Actuators - katalog

» Thomson remväxel BGM06 för T60 - flygblad

» Setec ECO/ECU ställdon - katalog

» Setec Isomove ställdon - katalog

 

Electrak 10

STÄLLDON FÖR INDUSTRI- OCH FORDONS-APPLIKATIONER

Dessa ställdon är robusta och slitstarka och finns i ett stort antal olika modeller beronde på vilken last, hastighet, slaglängd och matningsspänning du behöver. Ursprungligen designades dessa ställdon för jordbruks- och entreprenadmaskiner men fungerar lika bra för enklare uppgifter inom industrin.

• Hastighet upp till 60 mm/s
• Slaglängd upp till 1000 mm
• Last upp till 10000 N
• Klarar hårda miljöer - upp
 till skyddsklass IP69K.

 

 

Whispertrak och Recla

STÄLLDON FÖR APPLIKATIONER INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH KONTOR

Sängar, skrivbord, fåtöljer och annan utrustning inom sjukvården förses idag ofta med elektriska ställdon för att förbättra ergonomin, förenkla handhavandet eller underlätta för gamla, sjuka eller rörelsehindrade. Dessa ställdon behöver både vara små, lätta och tysta i kombination med hög tillförlitlighet och bra prestanda.

• Hastighet upp till 30 mm/s
• Last upp till 6000 N
• Slaglängd upp till 500 mm.

 

 

Precisionsställdon
A - Techtip_IP_Ratings_Actuators_vden

InterAlia AB

Byholmsvägen 160 | SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

Olika ställdon

InterAlia AB

Byholmsvägen 160
SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

s