SOLENOIDEROlika solenoider

För små linjära rörelser kan solenoider och elektromagneter med fördel användas. De är snabba, driftsäkra och klarar tuffa miljöer.

• Kontinuerlig eller intermittent drift

• Drag- eller tryckbelastning

• Fjäderretur, bälgar och kablage är exempel på tillval

• Alternativa spänningar

• Stort standardsortiment med stora möjligheter till kundanpassning.

KATALOGER

» System di Rosati - katalog

 

 

 

 

ELEKTROMAGNETER

Elektromagneter eller hållmagneter har inga rörliga delar men fungerar i övrigt enligt samma princip som en solenoid. När man spänningssätter spolen skapas ett magnetfält som håller lasten på plats. Typiskt exempel är att hålla dörrar eller luckor öppna men som ska stängas när man bryter strömmen till exempel vid brandlarm eller stängning. Vi kan tillhandahålla elektromagneter i ett stort antal olika storlekar och spänningar, och de klarar alltid av 100 % ED.

 

Elektromagneter

 

 

 

Solenoider

SOLENOIDER

En solenoid består normalt av en elektrisk spole, en pistong och en returfjäder. När spolen spänningssätts kommer magnetfältet att tvinga pistongen att röra sig och när strömmen slås av drar returfjädern tillbaka pistongen till ursprungsläget. Man kan använda den elektriska skapade kraften för dragande eller tryckande rörelse. Solenoider används ofta där korta, snabba och precisa rörelser behövs. Typiska slaglängder är 10 - 45 mm och hastigheten i rörelsen är nästan momentan. System di Rosati har solenoider för laster upp till 200 N och i en mängd olika utföranden beroende på hur
och var de skall användas. Öppna, kapslade,
enkelverkande, vridande, miniatyrvarianter och
solenoider med positionsåterkoppling via
potentiometer är bara några exempel.

InterAlia AB

Byholmsvägen 160 | SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

Olika solenoider

InterAlia AB

Byholmsvägen 160
SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

s