AXELKOPPLINGAR OCH SPÄNNELEMENTOlika kopplingar

InterAlia kan erbjuda transmissionselement i form av vridstyva axelkopplingar, bågtandkopplingar, överlastkopplingar, servokopplingar och axel- och navspännelement.

• Stort sortiment

• Vridmoment från 0,1 – 5000 Nm

• Axeldiametrar upp till 90 mm som standard

• Korta ledtider

• Hög flexibilitet för specialkopplingar som till exempel tumaxel   eller specialdiameter.

KATALOGER

» KBK kopplingar - katalog

» KBK servokopplingar och mellanaxlar - katalog

» KBK insatselement för servokopplingar - datablad

» KBK säkerhets- och överlastkopplingar - katalog

» KBK spännelement - katalog

» KBK axiella plug-in kopplingar- datablad

 

 

 

 

SERVOKOPPLINGAR

Servokopplingar har glappfri överföring med vibrationsdämpande gummikors och finns med klämförband eller kilspårsanslutning. Normal är de utrustade med nav i aluminium men rostfria modeller finns också såväl som modeller med tudelat kläm-
nav för enklare montering. Gummikors
med olika hårdhet finns också som
tillval. Vi har ett stort urval av storlekar
och momentområde.

 

 

 

 

 

 

 

METALLBÄLGKOPPLINGAR

Metallbälgkopplingar för glappfri och vridstyv överföring av vridmoment finns med klämförband eller kilspårsanslutning. Bälgkopplingen kompenserar för alla typer av uppspänningsfel. Normal är de utrustade med nav i aluminium men rostfria
modeller finns som tillval. Det finns
också modeller med tudelat klämnav
för enklare montering. Vi kan erbjuda
ett stort urval av olika storlekar och
momentområde.

ÖVRIGA AXELKOPPLINGAR

Vi kan också erbjuda andra modeller som till exempel:
• Säkerhetskopplingar
•  Momentbegränsande kopplingar / slirkopplingar
•  Mellanaxlar i olika utförande
•  Miniatyrkopplingar.

 

InterAlia AB

Byholmsvägen 160 | SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

Olika kopplingar

InterAlia AB

Byholmsvägen 160
SE291 76  Kristianstad

044-19 07 60 | info@interalia.se

s